top of page

7. augusta 2019

Inštalácia sieti ukončená

V lokalite Pod lesom boli kompletne dokončené stavebné a inštalačné práce prípojok všetkých inžinierkych sieti.

4. augusta 2019

Stavba komunikácií dokončená 

V lokalite Pod lesom boli kompletne dokončené stavebné práce na prístupových aj účelových cestných a peších komunikáciách.

29. júl 2019

Bol vydaný geometrický plán

Dňa 29. júla 2019 bol na projekt Pod lesom vydaný geometrický plán, ktorý je podkladom na vykonávanie všetkých právnych úkonov spojených s užívaním a procesmi stavby.

17. júl 2019

Príprava stavebného pozemku 

Boli začaté zemné stavebné práce na na príprave stavebného pozemku v lokalite Pod lesom.

bottom of page