top of page

Ekologická
stavba energetickej 

triedy A0

Vlastnosti a vybavenie

Projekt je charakteristický progresívnou

a veľmi úspornou konštrukciou a premysleným dispozičným riešením. Použitie kvalitných stavebných materiálov a moderných technológií radí domy do triedy energetickej hospodárnosti A0.

Vlastnosti

Vlastnosti stavby

Zakladanie na penovom skle,

ako tepelná a radónová izolácia pod základovou doskou. Výhoda je v konštrukcii bez tepelných mostov. 

Kvalitné trojsklá s dokonalými
izolačnými vlastnosťami a čistým dizajnovým prevedením.

Tento typ okien je ideálny pre použitie

na veľkoplošné zasklenie fasád.

Ponúkame možnosť výberu medzi klasickou murovanou konštrukciou a modernými plnostennými drevenými panelmi na báze CLT. Využitie dreva v stavbách je vynikajúce aj preto, že absorbuje vzdušnú vlhkosť v priestoroch budovy, ktorú keď je vzduch suchší,

zasa odovzdáva v interiéri.

Moderné systémy tepelných čerpadiel zabezpečujúce vykurovanie pomocou systému vzduch-vzduch. Na tepelné čerpadlo je napojený ohrev úžitkovej vody ako aj samotné podlahové vykurovanie a chladenie domu.

Ploché strechy sú koncipované prevažne ako vegetačné, čo je pri eko-stavbách velmi dôležitý aspekt. Vegetačné strechy sú krásne a účelné zároveň. Hlavne v lete tvoria výborný tepelný izolant a vytváraju príjemnú klímu okolitého prostredia.

Možnosť inštalácie fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie, alebo solárnych panelov na ohrev úžitkovej aj vykurovacej vody, príp. vonkajšieho bazéna.

Siete a vybavenie

Obecný vodovod

 DN 110 vedený v chodníku. 

Vykurovanie

Podlahové vykurovanie napájané

vzduchovým tepelným alebo plynovým čerpadlom podľa výberu klienta.

Elektrická sieť

Elektrická NN sieť dostatočnej kapacity.

Splašková kanalizácia 

Splašková kanalizácia DN 300
vedená v komunikácii.

Optická sieť

Optická internetová sieť

do každého domu vedená v zemi.

Zeleň

V celej lokalite bude oplotenie pozemkov formou strihaných živých plotov

Dažďová voda

Dažďová voda bude na každom pozemku zachytávaná do akumulačných nádrží na spätné zavlažovanie záhrad

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie riešené 
pomocou úsporných LED žiaroviek

kamenica-ihrisko-1.png
Ihriská

V rámci rezidenčnej zóny bude destké
a multifunkčné ihrisko a priestor
pre športové aktivity.

Stupeň dokončenia

Domy sa odovzdávajú v stupni dokončenia "holodom" s nasledovným vybavením
typ domu
Zakladanie
drátkobetonová základová doska hrúbky 200 mm na násype z penového skla
Obvodové nosné konštrukcie
obvodové nosné konštrukcie murované hr. 300mm so zateplením 150 – 180 mm formou prevetrávanej fasády s dreveným obkladom severským, sibirským drevom
obvodové nosné konštrukcie murované hr. 300mm so zateplením 150 – 180 mm a finálnou silikonovou omietkou bielej farby
Okná
6 komorové hliníkové obvodové výplne antracitové, zasklené izolačným trojsklom s nadstavbou, kastlíkom - príprava pre osadenie exterierových žalúzií
6 komorové plastové obvodové výplne antracitové, zasklené izolačným trojsklom s nadstavbou, kastlíkom - príprava pre osadenie exterierových žalúzií
Strecha
strešná konštrukcia viazaná z dreveného krovu s tepelnou izol. hr.400mm ukončená plechovoú falcovanou krytinou antracitovej farby
železo-betónová strešná konštrukcia s tepelnou izol. hr.400mm ukončená zváranou foliou so štrkovým násypom
Pergola nad vstupom
vysutá OK pergola nad vstupom prekrytá sklom
Pergola nad terasou
príprava pre pergolu nad terasou
Priedomie
kompletne zrealizované vonkajšie spevnené plochy – chodník a garažové statie s terennými a sadovými úpravami
Vykurovanie
zdroj tepla - plynový kondenzačný kotol so zásobnikom teplej vody a slnečným kolektorom
napojenie na podlahové vykurovanie
príprava pre interierový krb
Interierové povrchy
vnútorné nenosné priečky –SDK
vnútorné sádrové omietky s hygienickou maľbou
SDK podhľady
podlaha ukončená poterom s podlahovým kúrenim
Sanita
WC s umývadlom a bateriou
Rozvody
hrubé rozvody ELI a ZTI
A
L
A
B
A
B
A
L
A
B
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
L
bottom of page